பையன் வெற்றிகரமாக குளத்தின் அருகே ஒரு சாக்லேட் பட்டையை புழையில் நட்டார்