இரண்டு கறுப்பர்கள் ஒரு பந்துவீச்சு சந்தில் நம்பமுடியாத அளவிற்கு குளிர்ச்சியான உடலுறவு கொண்டனர்