அலுவலக அழகி ஒரு சக ஊழியரின் கருப்பு டிக் மீது அமர்ந்தார்