கறுப்புப் பெண் வெள்ளைக்காரனின் படகோட்டியை சுவைத்தாள்