சல்ட்ரி முலாட்டோ ஒரு நல்ல நண்பரை ஃபக் செய்யச் சென்றது