ஃபக் முடிந்த உடனேயே அவர்கள் ஒரு வீட்டு வீடியோவை நெட்வொர்க்கில் வெளியிட்டனர்