கேமராக்களுக்கு முன்னால், குஞ்சு கவர்ச்சியாக அவளது புண்டையை இழுக்கிறது