நல்ல உடல்வாகு கொண்ட ஒரு அழகி ஒரு நல்ல பையனை அழைத்து வந்தாள்