இளஞ்சிவப்பு இளஞ்சிவப்பு நிற புஸ்ஸியில் பொன்னிறத்தை புணர்கிறது